Διαγράμματα Ροής

Άσκηση 1
Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Αλγόριθμος ΆσκησηΔΡ10
  x <- 1
  A <- 0
  Όσο Α < 100 επανάλαβε
   Β <- 0
   Αρχή_επανάληψης
     Β <- Β + x
     x <- x + 2
   Μέχρις_ότου x > 10
   A <- A + x
   Διάβασε x
  Τέλος_επανάληψης
  Εμφάνισε Α
Τέλος ΆσκησηΔΡ10

Λύση
Το «δύσκολο» κομμάτι της άσκησης είναι η εμφωλευμένη εντολή Αν. Ουσιαστικά δημιουργείται ένας ακόμη ρόμβος μέσα στον ήδη υπάρχοντα.
Διάγραμμα Ροής, άσκηση 1

Άσκηση 2
Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Αλγόριθμος ΆσκησηΔΡ11
  x <- 1
  S <- 0
  Όσο x < 100 επανάλαβε
   S <- S + x
   Εμφάνισε S
   x <- x + 2
   y <- 10
   Όσο y > 0 επανάλαβε
     S <- S + y
     y <- y - 2 
   Τέλος_επανάληψης
  Τέλος_επανάληψης
  Εμφάνισε S
Τέλος ΆσκησηΔΡ11

Λύση
Διάγραμμα Ροής, Άσκηση 2

Άσκηση 3
Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Αλγόριθμος ΆσκσησηΔΡ3
 Διάβασε x
 y <- 0
 Για i από 1 μέχρι 8 με_βήμα 2
   Εμφάνισε x
   x <- x + 1
   y <- y + x
 Τέλος_επανάληψης
 Εμφάνισε y
Τέλος ΆσκσησηΔΡ3

Λύση
Η εντολή Γιά κάνει αυτοματοποιημένα 2 πράξεις: Αρχικοποιεί την μεταβλητή που ελέγχει στην αρχή, και πριν το Τέλος_επανάληψης αυξάνει την μεταβλητή που ελέγχει κάτα την τιμή που ορίζει το βήμα της επανάληψης. Οι 2 αυτές πράξεις εννοούνται σε μια εντολή Για αλλά όχι και στο διάγραμμα ροής όπου θα πρέπει να φαίνονται.
Διάγραμμα Ροής, Άσκηση 3

15 σχόλια για το άρθρο “Διαγράμματα Ροής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *